Služba za sanaciju havarija

Telefonska služba za sve situacije

Ako nastupi bilo koja od situacija navedenih u nastavku, kontaktirajte našu dežurnu službu firme Jahn Wach- & Sicherheitsdienste pozivom na broj (0 37 65) 31 85 0.

  • Nestanak grejanja
  • Nestanak struje u kompletnoj zgradi
  • Prekid vodosnabdevanja
  • Pucanje cevi
  • Požar
  • Miris plina
  • Oštećenja usled oluje

Neispravni prekidači za svetlo, kapanje slavina itd. nisu havarije! Putem ovog telefonskog broja kontaktirajte nas isključivo van našeg uobičajenog radnog vremena.

Sprachen / Languages:

DE · EN · CZ · ES · HU · PL
RU · SR · FR · ALB · AR · FA

® WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT REICHENBACH GMBH
IMPRESSUM · DATENSCHUTZ