Qendra e informimit

Ngrohja dhe ajërosja e duhur

Informohuni rreth temës, mblidhni këshilla interesante dhe kursyeni para. Në vijim do të keni disa informata të pëgjithshme.

Ajëri dhe aftësia e absorbimit

 • Ajëri i ftohët thithë më pak ujë
 • Ajëri i ngrohët thithë më tepër ujë

„Djerësitja“ e dritareve dhe mureve krijohet si rrjedhoj e ajërit të ngrohët dhe të ngarkuar me lagështi, e cili pastaj shtrihet në sipërfaqe të ftohëta të dritareve dhe mureve, dhe atje krijohet uji i kondensuar. Kjo kryesisht ndodhë në dimër.

Sie dhe në cilat vende krijohet (më së shpeshti) myku? Të ashtuquajturat spore të mykut gjenden gjatë çdo kohe në hapësira të brendshme. Nëse muret e brendshme janë të ftohta dhe në dhomë zotëronë një lagështi e lartë, atëherë këto spore bien në këndet e dritareve dhe qoshet e dhomës. Pastaj formohen degëzime këpurdhash myku, të cilat e krijojnë mykun e dukshëm.

Andaj është me rëndësi:

 • që të mos i vendosni mobiljet e juaja ngjitur për muri (minimum 5 cm distancë)
 • që mobiljet dhe mbulesat të mos vendosen drejtëpërdrejtë para radiatorëve
 • që në pjesën e mureve të brendshme, të murit të jashtën, të mos vendosen mobilje që e mbyllin sipërfaqën

Gjatë ngrohjes duhet të vini re:

 • që të gjitha dhomat të ngrohen njëtrajësisht
 • që ta mateni lagështinë me anë të një hygrometri dhe sipas nevojës ta rregulloni lagështinë përmes ajërosjes
 • që ta ndaloni ngrohjen gjatë ajërosjes

Gjatë ajërosjes duhet të vini re:

 • që ta bëni ajërosjesn disa herë gjatë ditës (nga 5-10 minuta)
 • që dritaret përballë të jenë njëkohësisht të hapura  = rrymim (natyrishtë për derisa këtë e lejonë edhe kushtet klimatike)
 • që dhomat me prezencë më të madhe të resurseve ujore (banjo, kuzhina, dhoma e gjumit) që të ajërosen më shpesh
 • dhe gjatë kësaj të jetë i mbyllur ngrohja / nxehmja

Sprachen / Languages:

DE · EN · CZ · ES · HU · PL
RU · SR · FR · ALB · AR · FA

® WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT REICHENBACH GMBH
IMPRESSUM · DATENSCHUTZ