Havariedienst

Was tun im Havariefall?

Hotline:
03765 31850

Havariedienst

Die Hotline für alle Fälle

Wenn einer der folgenden Fälle eintritt, sollten Sie unsere Havarie-Hotline der Firma Jahn Wach- & Sicherheitsdienste unter (0 37 65) 31 85 0  kontaktieren.

 • Ausfall der Heizung
 • Stromausfall im gesamten Gebäude
 • Ausfall der Trinkwasserversorgung
 • Rohrbrüche
 • Feuer
 • Gasgeruch
 • Sturmschäden

Defekte Lichtschalter, tropfende Wasserhähne etc. sind kein Havariefall! Die Hotline ist ausschließlich außerhalb unserer Geschäftszeiten anzurufen.

Breakdown service

Your hotline for all emergencies

If any of the following situations occur, you should call the hotline number of Jahn Wach- & Sicherheitsdienste: (0 37 65) 31 85 0.

 • Heating system not working
 • Loss of power throughout the building
 • Failure of the drinking water supply
 • Fractured pipes
 • Fire
 • Smell of gas
 • Storm damage

Defective light switches, dripping taps and the like do not constitute emergencies. The hotline is to be used only outside business hours.

Havarijní služba

AKUTNÍ HAVARIJNÍ LINKA PRO PŘÍPAD POTŘEBY

Pokud nastane některá z následujících situací, kontaktujte prosím naši havarijní linku firmy Jahn Wach- & Sicherheitsdienste na čísle: (0 37 65) 31 85 0.

 • výpadek topení 
 • výpadek proudu v celé budově
 • výpadek zásobování vodou
 • prasklé potrubí 
 • požár 
 • zápach plynu
 • škody způsobené vichřicí

Vadné vypínače, kapající kohoutky apod. nejsou záležitostí havarijní služby! Akutní havarijní linku volejte pouze mimo naši pracovní dobu.

Servicio de averías

LA LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA TODOS LOS CASOS

Si se produce alguna de las siguientes situaciones, deberá contactar con la línea de atención telefónica del servicio de averías de la empresa de servicios de guardia y seguridad Jahn al número (0 37 65) 31 85 0.

 • Avería de la calefacción
 • Apagón eléctrico en todo el edificio
 • Fallo del suministro de agua potable
 • Rotura de tuberías
 • Incendio 
 • Olor a gas
 • Daños por tormentas

Interruptores defectuosos, grifos que gotean, etc. no son averías. La línea telefónica está únicamente disponible fuera de nuestros horarios de oficina.

Vészelhárító szolgálat 

VÁRATLAN MEGHIBÁSODÁS ESETÉN HÍVHATÓ TELEFONSZÁM 

A következőkben felsorolt helyzetekben kérjük, hívja a Jahn Wach- & Sicherheitsdienste cég műszaki meghibásodások, káresetek bejelentésére szolgáló telefonszámát: (0 37 65) 31 85 0.

 • A fűtés leállása 
 • Áramkimaradás az egész épületben
 • Az ivóvízellátás kimaradása 
 • Csőtörés 
 • Tűz 
 • Gázszivárgás észlelése
 • Viharkárok 

A meghibásodott villanykapcsoló vagy a csöpögő vízcsap, stb. nem számít vészhelyzetnek! A fenti telefonos ügyfélszolgálat kizárólag a hivatalos nyitvatartási időn kívül hívható.

Zgłaszanie awarii

INFOLINIA NA WYPADEK AWARII

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych sytuacji, prosimy o kontakt z firmą Jahn Wach- & Sicherheitsdienste pod numerem infolinii (0 37 65) 31 85 0.

 • brak ogrzewania
 • brak prądu w całym budynku
 • brak bieżącej wody
 • pęknięcie rury
 • pożar 
 • ulatnianie się gazu
 • szkody spowodowane burzą

Uszkodzone wyłączniki światła, cieknące krany itp. nie są sytuacją awaryjną! Z infolinii można korzystać wyłącznie poza godzinami pracy naszego biura.

Аварийная служба

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В нижеприведённых случаях необходимо связаться с нашей аварийной горячей линией: фирма Jahn Wach- & Sicherheitsdienste по телефону (0 37 65) 31 85 0 .

 • нарушение работы системы отопления
 • нарушение электроснабжения во всём доме
 • нарушение водоснабжения
 • повреждение труб
 • пожар
 • запах газа
 • ущерб от бури

Неисправный выключатель, капающая вода из кранов и т.д. к аварийным случаям не относятся! Горячая линия предназначена только для звонков в нерабочее время.

Služba za sanaciju havarija

TELEFONSKA SLUŽBA ZA SVE SITUACIJE

Ako nastupi bilo koja od situacija navedenih u nastavku, kontaktirajte našu dežurnu službu firme Jahn Wach- & Sicherheitsdienste pozivom na broj (0 37 65) 31 85 0.

 • Nestanak grejanja
 • Nestanak struje u kompletnoj zgradi
 • Prekid vodosnabdevanja
 • Pucanje cevi
 • Požar
 • Miris plina
 • Oštećenja usled oluje

Neispravni prekidači za svetlo, kapanje slavina itd. nisu havarije! Putem ovog telefonskog broja kontaktirajte nas isključivo van našeg uobičajenog radnog vremena.

Service en cas de dégât

UNE HOTLINE DISPONIBLE, QUOI QU’IL ARRIVE

Dans l’un des cas suivants, contactez notre hotline de la société Jahn Wach- & Sicherheitsdienste au (0 37 65) 31 85 0.

 • Panne de chauffage
 • Coupure de courant dans tout l’immeuble
 • Coupure de l’eau potable
 • Rupture de tuyauterie
 • Incendie
 • Odeur de gaz
 • Dégâts liés à une tempête

Les interrupteurs défectueux, les robinets qui coulent, etc. ne sont pas considérés comme des dégâts ! Appelez la hotline uniquement en dehors de nos heures d’ouverture.

Shërbimi kundër havarive

SHËRBIM EMËRGJENT PËR ÇDO EVENTUALITET

Nësë njëri nga eventualitetet vijuese paraqitet, Ju lutem të kontaktoni linjën e emërgjencës kundër havarive e firmës Jahn Wach- & Sicherheitsdienste nën numrin (0 37 65) 31 85 0.

 • Ndërprerja e ngrohjes
 • Ndërprerja e energjisë elektrike në të gjithë ndërtesën
 • Ndërprerja e furnizimit me ujë të pijshëm
 • Qarja e tubacionit
 • Zjarri
 • Kundërmim gazi 
 • Dëme nga stuhia

Prisat defekte të ndriqimit, rrjedhja me pika uji nga rubinetat e ujit etj., nuk përbëjnë ndonjë rast havarie! Linja emërgjente duhet të thirret kryesisht jashtë orarit tonë të punës.

مصلحة الإبلاغ عن الأَضرار البليغة

خط هاتفي للإبلاغ عن جميع الحالات

في الحلات التالية عليكم الاتصال بالخاط الهاتفي المخصص للإبلاغ عن حالات الضرر والخلل لشركة يان للمراقبة وخدمات السلامة (etsneidstiehrehciS & -hcaW nhaJ) على الرقم 0 58 13 (56 73 0)، والحالات هي 

 • انقطاع التدفئة 
 • انقطاع التيار في مجموع البناية
 • انقطاع التزود بالماء الشروب
 • انكسار على مستوى الأنابيب 
 • الحريق
 • رائحة الغاز 
 • الأضرار الناجمة عن العواصف

حدوث تلف أو خلل على مستوى مفاتيح تشغيل الضوء أو تسرب الماء من الصنابير وغيرها لا تعتبر أَضرارا بليغة! ولا يتم الاتصال بالخط الهاتفي إلا خارج أوقات العمل الخاصة بنا. 

سرویس خدماتی در موارد اضطراری

در   موارد   زیر   با

 تماس بگیرید(037 65)31 85 0 با شمارۀ Jahn Wach

 • از کار افتادن شوفاژ
 • قطع شدن برق در تمامی ساختمان
 • قطع شدن آب آشامیدنی
 • ترکیدن لوله
 • آتشسوزی
 • بوی گاز
 • خسارات طوفان

نقص وعیب در کلید چراغها، چکیدن آب از لوله ها و نظیر ها آن مربوط به سرویس خدماتی نمیباشند! شمارۀ تماس تلفنی در ساعات خارج از کار دفتر نیز جواب میدهد.